Faglig påfyll og nye utdanningsmuligheter for ungdomsarbeidere!

European Confederation of Youth Clubs (ECYC) inviterer til firedagers webinar for ungdomsarbeidere 08. – 12. mars 2021. Her vil du få et faglig dypdykk i ungdomsarbeideres utdannings- og opplæringsmuligheter.

Er du interessert i ungdomsfaglige utdannelser, og hvilken forskjell disse utgjør i samfunnet? Ønsker du få mer kunnskap om hvilke områder som er i stadig utvikling innenfor faget? Vil du se hva akademia sier om ungdomsfaglige utdanningsveier, se nærmere på det juridiske rammeverket for ungdomsarbeid i Europa, utforske ulike praktiseringer som tas i bruk på feltet, og i tillegg få innsikt i utviklingen av handlingsplaner som kan bli tatt i bruk på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå? Dette og mye mer vil du få en grundig innføring i, ved å delta på webinaret til ECYC.

Webinaret organisert av ECYC lener seg på Europarådets anbefalinger om ungdomsarbeid, og formålet med webinaret er å ruste opp og styrke ungdomsarbeidere, samt personer som enten ønsker utdanne seg innenfor ungdomsfaget, eller som i dag er underveis i utdanningsforløpet. Med andre ord åpner webinaret døren for å bli bedre kjent med ulike utdannings- og opplæringsmuligheter for ungdomsarbeidere.

Les mer om webinaret her.

 

Praktisk informasjon:

  • 08. – 12. mars 2021 er datoen webinaret går av stabelen, og det blir anbefalt å sette av 4-5 timer hver av disse dagene, for å kunne delta på webinarets ulike aktiviteter: Foredrag, gruppearbeid, erfaringsutveksling med deltakere, paneldebatter, korte undervisningsbidrag, og møter med professorer/ lærere som underviser i ungdomsfaget.
  • Webinaret har totalt 35 ledige plasser, og du må sende inn en søknad for påmelding via dette søknadsskjemaet.
  • Siste frist for å sende inn søknad er 24. februar (kl. 23.59).
  • Webinaret er heldigitalt, og foregår på engelsk.
  • Den 28. februar vil søkere bli informert om de har fått en plass på webinaret eller ikke. Informasjonen vil bli sendt ut via e-post.

LES MER HER:

ECYC´s Study Session

 

19.02.21