Live streaming og møteplass på Discord

Ungdom og Fritid Bærum kommune har fram til nå vært åpne møteplasser, jobbet face to face og i tverrfaglige settinger med skole,  helse og politi. I den situasjonen de er i nå, Korona, meldte behovet seg for en digital plattform.

Tekst: Tjenesteleder Stig Fallingen i Ungdom og Fritid Bærum kommune

Det er nytt for oss å tenke ut ifra det perspektivet. Erfaringen så langt er at dette er spennende, givende og bidrar til økt kreativitet. Vi har fått på plass to plattformer som vi nå jobber ut ifra for å inkludere ungdom og for å nå ungdom på. Målet er at ungdom skal produsere og levere aktivitetene og delta på de digitale plattformene, men de skal også bemannes med voksne/miljøarbeidere/aktivitører.

Ungdom og fritid Bærum har to plattformer nå. Facebook/ Instagram og Discord. På Facebook har vi etablert Ungdom og fritid LIVE, som brukes til presentasjoner, digitale workshops, quiz og live streaming. På Ungdom og fritid LIVE har vi hver onsdag og fredag fast live stream og videoslipp, og til nå har vi booket ting som dj-er, tegnekurs, cosplay-workshop, og musikkproduksjonskurs. Alle andre dager i uka har vi det vi kaller «drop in». Disse dagene legger vi ut variert og spennende innhold som vil bli annonsert fortløpende.

Vi ser på mulighetene som ligger i Discord, hvordan etablere en møteplass, og det er allerede opprettet noen interesserom for gaming. Vi jobber nå med hvordan tilrettelegge møteplassen slik at den ivaretar personvern og regelverk rundt GDPR. Discord har mange muligheter og vi ser for oss et digitalt kulturhus (inspirert av Sarpsborg og andre fritidstiltak i Norge som nå deler erfaringer i Ungdom og Fritids faglige nettverk på Facebook).

Vi ser noen utfordringer vedrørende personvern for å holde oss innenfor kommunens strenge retningslinjer og policy. Noen av spørsmålene som vi møter er:

  • Hvordan modereres kanalen for å ivareta aldersgrense, «barnevennlig» content, sikre at at brukere utenfor målgruppe ikke deltar i aktivitet?
  • Hvordan balansere brukervennligheten/ personvern sånn at det ikke blir for masete å logge seg på det som er ment som lavterskel-aktiviteter?

01.04.2020