Virtuell klubb og oppfølging på sosiale medier

Fritidsenheten i Kristiansand har endret på hvordan de tilnærmer seg drift og holder kontakt med målgruppen i denne situasjonen. Både fritidsledere, deltidsansatte, crew og andre ungdom bidrar for å finne gode, alternative løsninger.

Tekst: Fritidsleder Nikolai Eklund

Dette er en situasjon som ingen av oss var forberedt på, men med god dialog på tvers av områder, med ansatte og ungdommer har vi kommet frem til mange type aktiviteter som vi kan gjennomføre med god samvittighet.

Virtuell klubb

Eksempelvis har vi «Virtuell Klubb» på noen av områdene. Dette foregår gjennom Discord, som mange sikkert kjenner til nå. Det er et program som lar deg snakke med hverandre gjennom kanaler, høre på musikk, spille spill sammen og mange flere funksjoner.

Noen klubber har Kahoot som alle kan være med på. Dette live-streames på enkelte kanaler, mest brukt er Facebook. Noen har bingo med fokus på aktiviteter, noen har daglige quizzer, vi har innslag av «lokale radio», samtidig prøver vi alle å opprettholde så mye kontakt med ungdommen som mulig – gjennom SnapChat, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, telefon og så videre.

Ungdomsmedvirkning

Det er min erfaring at i disse tider så er ungdomsmedvirkning mer viktig enn noen gang, kanskje helst på grunn av den kompetansen de sitter på. Vi prøver å la ungdommen utfolde seg på de arenaene hvor vi føler oss som «turister». Det har vært viktig for oss at vi skal være synlige i miljøet til tross for situasjonen, samtidig som at vi skal la deres arena forbli deres. I mange tilfeller så er idéen ene og alene kommet fra ungdom.

Samtidig må vi som jobber på klubbene tilpasse oss en annen hverdag som alle andre. Vi opererer med hjemmekontor og alle møter holdes gjennom Skype. Telefonen har nok fått en enda større rolle i hverdagen, om det var mulig for en fritidsleder. Til tross for en ny, utfordrende hverdag så kan vi se god progresjon i antall ungdommer som velger å benytte seg av våre tilbud og ikke minst vår egen forståelse og kompetanse for virtuell klubb.

Digitalt ungdomsarbeid

Når det kommer til digitalt ungdomsarbeid operer hvert område veldig forskjellig. Det bunner nok i at det følger en del problemstillinger ved bruk av slike digitale plattformer. Til gjengjeld så håndterer vi mye av det samme til vanlig, bare på en litt annen måte.

Personvern og nettmobbing kanskje som de to største problemstillingene. Noen klubber anvender Discord, noen anvender Facebook, men alle er aktive på de sosiale medier som vi har hatt fra før av. Jeg vet at de klubbene som har Discord også organiserer dette forskjellig. Noen har oppe hver dag, andre har åpent på det tidspunktet det skulle vært klubb, mens noen har åpent som om det var arrangementer som foregikk. Vi har kurs, sosiale arrangement og andre tilbud som turnering i spill og andre leker.

Vi har også et fokus på trygge rammer. Vi bruker programmer for å filtrere ut stygg ordbruk, upassende bilder og liknende, samtidig som har vi lar alle som blir med i serveren gå igjennom en «screening»-prosess. Slik kan vi trygge de ungdommene som velger å bli med i serveren.

Utfordringer

Å nå ut til alle er utfordring. Ikke alle har tilgang til disse digitale kanalene, vi har ikke kontroll på hvem vi faktisk når, og vi kan ikke sikre oss at alle ungdommene blir gjort bevisst på tilbudet. Det gjelder kanskje spesielt de yngste.

En utfordring kan være at ikke alle ansatte nødvendigvis har kompetanse til å bidra inn på digitale plattformer. Det er klart at er man vant til å møte opp på en fysisk klubb så er dette en stor omveltning. Kan vi kreve at de tilegner seg denne kompetansen for eksempel? Følgelig kan ansatte føle seg utafor i denne perioden – så da må vi prøve å inkludere den veien også.

Vi støter også på utfordringer angående opphavsrett og åndsverks-loven. Bruk av musikk og bilder på digitale plattformer har sine restriksjoner også.

En annen utfordring vi opplever er at å skape et engasjement hos ungdommer som ikke allerede er inne i denne «digitale kulturen» er vanskelig. I mange tilfeller kan det kjennes ut som en forutsetning at du er gamer, eller er god på IT, selv om det på ingen måte er det.

Personvern og GDPR også problemstillinger vi må håndtere, men det er ting vi er nødt til å håndtere på samme måte som før – ved bruk av digitale plattformer, bare i en større skala.

01.04.2020