Høringssvar NOU 2011:20. Ungdom, makt og medvirkning

Vi ser at fritidsklubber i stor grad er anerkjent som institusjoner med demokratiske tradisjoner i utredningen. I utredningen trekkes fritidsklubber fram som arena for rekruttering til ungdomsråd og andre medvirkningsorganer, og det pekes på at fritidsklubbene gjennom denne rekrutteringen bidrar til en større bredde i representasjonen av ungdomsmiljøer.