Høringssvar – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Ungdom og Fritid er opptatt av at ungdoms stemme gis et sterkt vern gjennom enten lovtekst, fortrinnsvis kommuneloven.

Det bør likevel utformes andre regler for et medvirkningsorgan for ungdom enn det som gjelder for funksjonshemmede og eldre. Årsaken til at ungdoms stemme trenger et særlig vern ligger i at de ikke har stemmerett. Både eldre og funksjonshemmede som har rettigheter til brukerråd gjennom eksisterende ordninger, har stemmerett.

En stor andel av de kommunale tjenestene retter seg mot barn og ungdom. I tillegg angår mange plan og reguleringssaker som gjelder hele lokalsamfunnet ungdom i større grad enn andre befolkningsgrupper. Det er derfor nødvendig både av hensyn til ungdom og samfunnet som helhet at ungdom blir hørt.