Høringssvar representantforslag 120S om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Ungdom og Fritid støtter i sin helhet representantforslag 120S fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Kari Elisabeth Kaski om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi ønsker med dette høringssvaret å utdype dokumentets forslag 12, utarbeidelsen av en opptrappingsplan for å etablere lavterskeltilbud, som for eksempel fritidsklubber for ungdom i alle kommuner.