Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Vi viser til høringsbrev datert 30.09.2013 med invitasjon til høring om Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. Som en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som har arbeidet for barn og unges medvirkning siden etableringen i 1978, har vi flere innspill til høringen.

Våre innspill til høringen gjelder følgende punkter:

  • Utvelgelseskriterier
  • Lovforankring av medvirkningsordning
  • Medvirkningsmetodikk
  • Overgang fra eksisterende praksis
  • Medvirkningsorganets sekretariat
  • Forslags- og innstillingsrett (overfor alle kommunale og fylkeskommunale organ)
  • Valgordning
  • Samtykke fra foresatte
  • Typer av saker til behandling av medvirkningsorganet