Høyre

  • Hvordan vil deres parti sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse i åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

Høyre ønsker gode, forutsigelie rammevilkår for frivilligheten. Dette finansieres lokalt, derfor er det viktig å sikre god kommuneøkonomi, slik at kommunene har mulighet til å prioritere. Derfor har Høyre i regjering økt kommunenes økonomi. Små kommuner har mindre muligheter enn større kommuner, derfor vil vi også fortsette kommunereformen for å sikre best mulig tjenester overalt.

  • Hvordan vil deres parti sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

I kommunene er det viktig å ha mulighet for et variert tilbud: Gode fritidsklubber, frivillige lag, idrettstilbud, interesseorganisasjoner, kor, korps, og mye annet.  Fritidsklubbene er et godt tiltak som i flere tiår har gitt fine sosiale miljøer kombinert med læring og lek. Fritidsklubbene, og andre organiserte fritidstilbud er en god forebygger mot at ungdom kommer i kontakt med negativ aktivitet og kriminalitet. Vi vil også sikre at grasrotmidler kommer lokal idrett til gode, slik at det ikke behøver konkurrere med f. eks. fritidsklubbene.

  • Hvordan vil dere ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Ved å arbeide for gode kulturtilbud. I tillegg til de frivillige lagene vil også institusjoner som kulturskoler, musikkskoler, teatergrupper, filmklubber og kino og andre aktiviteter som drives enten av organisasjoner eller kommunalt være viktig å drive.

  • Hva er deres viktigste ungdomspolitiske satsning som dere går til valg på?

Skolen er det aller viktigste tiltak for å skaffe ungdom nødvendig kunnskap og utvikling. Ved siden av det er gode fritidstilbud som nevnt i forrige spørsmål de viktigste.

 

21.06.2017