Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Fagforbundet har laget en landingsside for spørsmål og svar for arbeidstakere i koronasituasjonen. Vi har samlet de fem mest relevante spørsmålene og svarene her.

Gå til Fagforbundets nettside.

Kan kommunen permittere?

Fagforbundet mener at permittering ikke er et egnet virkemiddel i den situasjonen vi står i. Kommunen har anledning til å permittere, men først etter at man har prøvd alle muligheter til å gi de ansatte andre arbeidsoppgaver/omplassering. Man må se på kommunen som et hele og ikke ta bestemmelser på enhetsnivå. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS, anbefaler kommunene å unngå permitteringer.

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?

Ja.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Helsemyndighetene har anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Arbeidsgiver avlyser vakter for tillkallingsvikarer fordi fritidsklubben er stengt. Skal vikaren ha lønn likevel?

Ja. Vakter som er avtalt skal lønnes.

Er det andre regler for overtid under koronakrisen, enn vanlig?

Ja det er det, fordi vi ser behovet for mer fleksibilitet, og Fagforbundet åpner for mer bruk av overtid og at arbeidsgiver kan gjøre endringer på kortere varsel enn vanlig.

Men, avtalene går (med ett unntak) ikke utover maksimalrammene for overtidsarbeid i arbeidsmiljøloven. Det er viktig at jobben, selv i krisetider, gjøres innenfor avtalte rammer. Denne krisa er ikke over i morgen, og de ansatte må være på jobb både neste uke og uka etter det. Fagforbundet har inngått flere avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisa, i ulike sektorer.

KS: Avtale om overtidsarbeid i kommunene

Spekter: Avtale om utvidet adgang til bruk av overtid for ansatte på sykehus og i helseforetak

Virke: Avtale om utvidede rammer for overtid i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, samt innenfor BPA-tjenesten (Virke)

Staten: Avtale om utvidet mulighet til overtid for ansatte i staten

Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne og før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis.

02.04.2020