Hvis barn og unge fikk bestemme – innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Cathrine Moestue er psykolog, foredragsholder og skribent. De siste fem årene har hun engasjert seg i kampen mot radikalisering av ungdom. I 2018 ble hun medforfatter av boken ”Radikalisering, fenomen og forebygging”. Dagbladet trakk frem at ; ”Cathrine Moestue gir et viktig bidrag ved å ta for seg de psykologiske faktorene som kan ha vært medvirkende til at to søstre fra Bærum reiste til Syria” i sin anmeldelse av boken. Som foredragsholder omtales Moestue som trygg, personlig og kunnskapsrik.

Barn og unge trenger ferdigheter for å mestre og tilpasse seg en foranderlig verden. Vi kan hjelpe dem ved å legge til rette for at glade, sunne, tenkende, omsorgsfulle og sosiale ungdommer vil utvikle seg til å bli samarbeidende, kreative, kompetente og ansvarlige borgere i morgen. Forskning viser at lek styrker unges evne til kreativitet, planlegging, samarbeid og følelsesregulering. I tillegg hjelper leken med språk, matte og sosiale ferdigheter. Lek hjelper også med stressmestring og styrker dem til å tåle usikkerhet.