Hvordan kan vi nå FNs bærekraftsmål innen 2030?

Ungdom og Fritid mottok et viktig oppdrag fra Nordisk ministerråd: Vi skulle finne ut hva ungdom mener må bli gjort for at de nordiske landene skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030! ?

Ungdom = fremtid, og akkurat derfor behøver vi deres mening om hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål skal skape et tydelig bilde på hvordan verdens utfordringer henger sammen, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene gjelder for alle land i hele verden, og sørger for at de mest sårbare menneskene også blir prioritert.

Selv om flere av FNs bærekraftsmål allerede er oppfylt i Norge, har vi fortsatt mye arbeid som gjenstår her hjemme.


Så om du er mellom 13- 25 år, ønsker vi å høre din stemme!

Det er ungdom som skal leve i fremtiden, og som dermed burde få sitte i førersetet for hvordan de vil at hverdagen sin skal se ut i årene som kommer.

Her kan du enkelt svare på spørsmålene i undersøkelsen om FNs bærekraftsmål 

Merk: Ungdommene som deltar i undersøkelsen (og som velger JA på å være med i konkurransen), kan bli trukket ut som vinnere og motta en bra premie!

Om du har mulighet, ønsker vi også at du deltar på vår ungdomssamling om bærekraftsmålene: 

fredag 27.november, kl. 17.00 – 18.00. 

Her vil du lære litt mer om de ulike bærekraftsmålene, og du får bidra med dine meninger og innspill.

MELD DEG PÅ ungdomssamlingen om bærekraftsmålene her

 

Vi sees digitalt fredag 27. november!

 

19.11.20