Informasjonsmøte: Søk om støtte til prosjekter for ungdommer og ungdomsarbeidere

Ungdom og Fritid jobber aktivt for at fritidsklubber og ungdomshus skal kunne gjøre internasjonale prosjekter. Vi inviterer derfor til nettmøte med Erasmus+: Aktiv Ungdom. De støtter prosjekter for ungdommer mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdommer. På det digitale informasjonsmøtet den 26. august kan du lære mer om hvilke prosjekttyper du kan søke om. Vi vil også gå igjennom kursmuligheter for ungdomsarbeidere, gi informasjon om hvordan koronapandemien har påvirket programmet og aktivitetene og dele siste nytt om det nye Erasmus-programmet, som starter i 2021. Det vil også være mulig å stille spørsmål.

18.06.2020