Jakten på ungdommen

I iveren etter å skape attraktive fritidstilbud for ungdom i Groruddalen, er det en gruppe som ekskluderes. Og det er de som trenger det mest.

21. oktober var det premiere på «Barneraneren», filmen om ungdommene som i 2013 ble tiltalt for grove ran i Groruddalen. 19 tiltalte, alle under 18. Yngste var 13 år. «Noah» (Ungdom og Fritid velger å bruke navnet hans fra filmen) er en av ungdommene som ble dømt. I et intervju med VG etterlyser han flere fritidsklubber i området. «Det finnes så mange dumme folk, ass, som ikke skjønner noen ting. Det var det samme med barneranssaken. Ingen skjønte hvordan ting hang sammen da heller.» sier han. Sammen med flere andre ungdommer på Haugenstua i bydel Stovner har han startet kampanjen «Hvor er klubben vår?». Den setter fokus på noe vi i Ungdom og Fritid mener er viktig. Ungdommene har ikke lenger noe sted å gå for bare å treffe venner. Det forventes at de skal delta i en eller annen planlagt aktivitet. Resultatet er at de heller velger seg «spots» ute hvor de henger.

Ungdom og Fritid tenker det samme hver gang fritidsklubbene kjemper for sin eksistens i bydels- og kommuneutvalg. Vi vil gjerne minne politikerne om dette i disse dager. Det er nemlig slik at det nå begynner en hard kamp for overlevelse blant fritidsklubber og ungdomshus i hele landet. Høsten er sånn sett forutsigbar på vårt felt.

«Tilbudet skal være åpent for alle uavhengig av forkunnskaper eller ferdigheter. Det skal være brukerstyrt og de unge skal ha reell innflytelse.»

Ungdom og Fritid har i snart 40 år jobbet med ungdomsarbeid og ungdoms medvirkning. En tendens vi ser i tiden, er jakten på ungdommene. Bibliotekene satser på ungdom, Røde Kors og IKEA lager ungdomsklubber. Flere private aktører kaster seg på for å nå målgruppen. Vi opplever en økning i medlemssøknader som ikke oppfyller kriteriene for hva vi mener en åpen møteplass for ungdom bør være. Tilbudet skal være åpent for alle uavhengig av forkunnskaper eller ferdigheter. Det skal være brukerstyrt og de unge skal ha reell innflytelse. Det må være religiøst og politisk nøytralt, kommunalt drevet eller støttet, gratis og ikke-kommersielt. Tilbudet må være rusfritt.

«Det er ungdomsmetodikken det som utmerker seg i vårt felt. Det å jobbe langsiktig og målrettet for å oppnå en høy grad av ungdomsmedvirkning.

At ungdom får flere møteplasser, er noe vi ønsker velkommen. Ungdom og Fritid er glade for at andre ser hvor viktig det er å skape rom for ungdom i lokalmiljøene, at de ser alt det kreative som oppstår når ungdom møtes. Likevel er ungdomsmetodikken det som utmerker seg i vårt felt. Det å jobbe langsiktig og målrettet for å oppnå en høy grad av ungdomsmedvirkning. Vi tilbyr en unik mestringsarena som bygger opp under ungdommenes egne ressurser uavhengig av interesse, ferdigheter og økonomisk bakgrunn. For vi er mange som forstår hvordan ting henger sammen, ikke minst blant ungdomsarbeiderne i Groruddalen.

«Enkeltaktiviteter er ikke er det samme som å jobbe med utsatte grupper unge, eller å ha ansvar for hele mennesket fremfor en enkelt ferdighet.

Ungdom og Fritid er bekymret for den gruppen ungdommer som er vanskeligst å nå. De som ikke vil bli nådd, men som trenger det mest. De lar seg ikke lokke inn på biblioteket uansett hvor innholdsrikt programmet er. Ungdomsdebatter, workshops, festivaler – alle veldig gode tilbud. Men enkeltaktiviteter er ikke er det samme som å jobbe med utsatte grupper unge, eller å ha ansvar for hele mennesket fremfor en enkelt ferdighet. Det denne gruppen trenger er en åpen dør, og i døren må det stå en kompetent, utdannet ungdomsarbeider med tid og ressurser til å følge opp og tilrettelegge for at ungdommene kan gjøre det de selv har lyst til.

På Stovner har en etter en av de tradisjonelle fritidsklubbene blitt nedlagt. I stedet har man satset på organiserte faste aktiviteter. Og dette er de flinke til. Haugenstua skatehall, Osloungdommens motorsenter, Stovner Rockefabrikk og Verdenshuset Haugenstua er gode eksempler. Disse stedene er del av en områdesatsning som Ungdom og Fritid har vært med å jobbe frem. De er utvilsomt gode tilbud for en stor del av ungdomsbefolkningen i Groruddalen. Men Stovner bydel har store utfordringer når det gjelder skole-dropouts, dannelse av ungdomsgjenger og narkotika. Kompetansen er der, men akkurat disse ungdommene, som mer enn noen trenger å kjenne tilhørighet, føler seg ikke hjemme i tilbudet som finnes.

«Våre tilbud forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for utenforskap.

Med en fot plantet i den kulturfaglige leiren, og den andre i den sosialfaglige, opererer fritidsklubbene ut fra at vi både er byggende og forebyggende. Våre tilbud forebygger sosial ekskludering, dropout, psykisk uhelse og alle former for utenforskap. Denne typen forebyggende arbeid foregår i etablerte samarbeidsnettverk bestående av fritidsklubber, politi, barnevern, skole, helsesøster og utekontakter.

I forbindelse med budsjettbehandlingene i Oslo kommune i 2013 uttalte visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, at veldrevne fritidsklubber er en av de viktige møteplassene for politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. En plass for dialog og tillit.
– Som politileder skal jeg selvfølgelig vokte meg vel for å ta stilling i politiske debatter. Politiets aller viktigste oppgave er imidlertid å forhindre at kriminalitet skjer – spesielt viktig er det når det gjelder barn og unge. Derfor mener jeg at vi må være tydelige på hva vi mener er viktige forebyggende faktorer, skrev han.

De trenger et sted å være hvor de kan drive med det de selv har lyst til. Der må det være voksne som er gode rollemodeller som kan hjelpe de i riktig retning.

«Noah» skriver i et innlegg i ungdomssidene i Akers avis Groruddalen 16. september: «I dag er ungdommens største trussel på Haugenstua ikke det kriminelle miljøet, men bydelens ledelse av ungdomsarbeidet.».
Når Ungdom og Fritid snakker med ham, er han tydelig:
– Disse ungdommene har blitt sviktet av voksne gang på gang. De trenger et sted å være hvor de kan drive med det de selv har lyst til. Der må det være voksne som er gode rollemodeller som kan hjelpe de i riktig retning.
Det er sterke ord fra en som vi bør lytte til og det bør politikerne huske på i kommende budsjettbehandlinger. Og når både «Noah» og Roger Andresen etterlyser den godt drevne tradisjonelle fritidsklubben som del av løsningen, er dette noe vi må ta inn over oss i vår jakt på å nå ungdommen. Alle ungdommer.

11.10.2016