Ungdom og Fritids kunnskapsgrunnlag 2020-2024

Her kan dere se kunnskapsgrunnlaget som ble vedtatt i forrige periode. Kunnskapsgrunnlaget brukes for å analysere behovene for neste periode, i arbeidet med nye styringsdokumenter.

Nå starter arbeidet med å revidere kunnskapsgrunnlaget for neste periode: 2022-2025. Dette vil stå som utgangspunkt for ny strategisk plan for perioden 2023-2025.

Det forrige kunnskapsgrunnlaget bestod av fire deler. 1) En gjennomgang av måloppnåelse på dagens strategiske planer, 2) En analyse av de største samfunnstrekkene vi må forholde oss til, 3) en gjennomgang av fagområdene i sekretariatet, og 4) klubbundersøkelsen 2020.

Vårt forslag er at vi forenkler kunnskapsgrunnlaget noe, og vektlegger scenarioer fram i tid. Vi foreslår å bygge kunnskapsgrunnlaget opp slik for den nye perioden:

  • 1) Kort oppsummering av status på strategisk plan, med fokus på behovene framover
  • 2) fremtidsscenarioer sett opp mot nye samfunnstrekk, med vekt på ungdom og fritidsklubbfeltet
  • 3) en kort oppsummering av fagområdene i sekretariatet

Et kunnskapsbasert utgangspunkt for strategi er en ny måte å jobbe på for organisasjonen. Målet er at man på den måten sikrer at organisasjonen ikke går i sirkel, men faktisk beveger seg fremover. Samtidig gir en slik kunnskapsoversikt en bedre forståelse for hvor organisasjonen står i dag. Ungdom og Fritid er en organisasjon i vekst, og en organisasjon med store muligheter. Vi representerer er stort og viktig felt, som trenger en tydelig og markert nasjonal stemme som samler, formidler og utfordrer.

God lesning!