Kurs: NY på klubb

-En introduksjon til arbeid med ungdom på åpne møteplasser.

På kurset vil du få en innføring i fritidsklubbenes historie, ungdoms livsfaser og klubbarbeiderens rolle. Kurset vektlegger refleksjon og dialog, for å oppnå en felles forståelse av sentrale begreper i ungdomsarbeidet og lære av hverandres erfaringer.

Læringsmål for kurset er kjennskap til:

  • Fritidsklubbens kulturfaglige perspektiv
  • Fritidsklubbens sosialfaglige perspektiv
  • Ungdomslivets faser
  • Ungdomsarbeiderens rolle

Verktøy og metoder fra kurset er ment til å kunne brukes videre med kollegaer og med ungdommene på klubben. Vi håper det vil støtte deg i rollen som ny ungdomsarbeider på klubb.

Påmelding

14. aug., 16. aug., 25. sept.


05.07.2023