Mission Impossible

Ungdom og Fritid mottok et viktig oppdrag fra Nordisk ministerråd: Vi skulle finne ut hva ungdom mener må bli gjort for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 ?

Bærekraftsmålene:

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjør deg klar for noen av årets aller viktigste budskap!

Detaljer om prosjektet:

Mission Impossible er et nordisk prosjekt, finansiert av Nordisk ministerråd. Målet er å samle barn og unges tanker, ideer, og anbefalinger for hvordan Norden kan nå bærekraftsmålene innen 2030. Det er et spesielt fokus på bærekraftsmål 4.7 – kvalitet i utdanning. I løpet av 2020 har samarbeidspartnerne hentet inn innspill fra alle de nordiske landene, som skal danne grunnlaget for en samlet nordisk rapport i 2021. Ungdom og Fritid planla egentlig en større ungdomssamling i april, men denne ble avlyst pga Covid-19. Vi løste derfor oppgaven gjennom to mindre innspillsmøter med ungdom, og ved å sende ut en digital spørreundersøkelse.

Kortfilmer:

I prosjektet har vi produsert fire kortfilmer for sosiale medier, der ungdom snakker om sine meninger rundt bærekraftsmålene. Prosjektet har vært ledet av en ressursgruppe med fem ungdommer, som har blitt “eksperter” på ett bærekraftsmål hver.

Bærekraftsmål 4 – Rett til god utdanning.

«Om jeg ikke hadde hatt rett til god utdanning, så hadde det ikke gått så bra med meg. Livet mitt hadde vært tomt!» ??  Denne videoen viser hva ungdommen mener må til for å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for verdens befolkning innen 2030.


Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene.

«Halvparten av jentene i verden går ikke på skole, og det er store problemer med barnebruder, menneskehandel, og til og med slaveri. Jeg blir helt kvalm av tanken!» I denne videoen får vi se hva ungdommen mener må til for å oppnå likestilling innen 2030!Bærekraftsmål 13
 – Likestilling mellom kjønnene.

«Vi står overfor vår generasjons største utfordring, men det er også vår generasjons største mulighet!» I denne videoen får vi høre hva ungdommen mener må til for å stoppe klimaendringene innen 2030! 
ER DU MED OSS I ARBEIDET FOR EN BEDRE VERDEN? ?

05.10.20