Møt Siv Janna fra Hamna Fritidsklubb!

Krev fritidsklubb i ALLE kommuner 💪🏻❤️

I samarbeid med Redd Barna har vi publisert oppropet Krev fritidsklubb i alle kommuner.
Invitert har tatt en prat med Siv Janna fra @hamnafritidsklubb som har jobbet i feltet i snart 26 år! Hun har opplevd store forandringer og møtt tusenvis av ungdommer. Siv Janna deler noen av erfaringene hennes og understreker viktigheten av en lovfesting for fritidsklubber! Hør!

Oppropet lanseres på bakgrunn av funn lagt fram i rapporten «Et bra sted å være slik barn og unge ser det». For at alle barn og unge i Norge skal ha tilgang på en trygg og inkluderende møteplass på fritiden må det lovfestes at alle kommuner skal ha en fritidsklubb.
Etter barnekonvensjonens artikkel 31 har alle barn rett til lek og fritid, og til å delta i kunst- og kulturliv. Å delta på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestring. Allikevel møter barn og ungdom flere barrierer når de ønsker å delta på fritiden, inkludert penger, transport, manglende møteplasser, fordommer og psykisk press. Fritidsklubben er den fritidsarenaen der ungdom møter færrest barrierer for deltakelse; prestasjonspress minimeres, tilbudet er gratis og uten påmelding.#etbrastedåvære #gøy #fritidsklubb #ungdom #væreung#musikk #aktivitet #trygghet #erfaringer #venner#fritidsklubb #ungdomogfritid #reddbarna #psykiskhelse