Evaluering fordypningskurs Ungdomsledelse 2020

Vi vil gjerne høre hvordan du opplevde våre digitale fordypningskurs i Ungdomsledelse, og hvilke tanker du sitter igjen med etter å ha gjennomført kursene!

24.09.20