NOU 2017:2. Integrasjon og tillitt. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Ungdom og Fritid representerer et felt som har lang og god erfaring med arbeid for minoritetsungdom og inkluderende tiltak gjennom profesjonelt ungdomsarbeid.