Program for Ungdom og Fritids landskonferanse

Kultur på unges premisser

Søndag 3. november

16:00-18:00 Nettverkssamlinger
18:00 Middag

Mandag 4. november

09:00 Registrering og innsjekk
10:30 Konferansestart m/kulturelt innslag
11:00 Innledning om barne- og ungdomskulturmeldingen
11:20 10 min benstrekk
11:30 Kreativ tenkning og freestyle rap M/ Mads Korsgård og Pede B
12:15 Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv m/NOVA, Patrick Lie Andersen
13:00 Lunsj
14:00 Ungdom om demokrati
14:20 Sofasamtale: Den kulturelle grunnmuren
15:00 Pause med snack
15:30 Parallelle workshops innenfor temaene kultur og demokrati
17:00 Klubb showcase
19:00 Middag

Tirsdag 5.november

09:30 Velkommen dag 2
10:00 Fritid – frihet og fellesskap
10:45 Pause m/snack
11:00 Ungdom og Fritids pris
11:30 UKM og Fritidsklubb
12:00 Ungdomsledelse
12:15 Den kulturelle hjernen
13:00 Lunsj
14:00 Idrett, mestring og demokrati m/ Trygve Beyer Broch
14:45
15:30 Avslutning og lansering av destinasjon 2020
16:00 Konferansen er ferdig