Rapport for straksmidler til digitalt utstyr under koronautbrudd