Søknad fordypningskurs Ungdomsledelse vår 2020

Kurset er avlyst.

Ungdom og Fritid er en stor nasjonal organisasjon med medlemsklubber fra hele landet. Av smittevernmessige grunner, og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og vårt sosiale ansvar, har vi bestemt at vi i tiden fremover ikke vil avholde større møter, arrangementer, seminarer og kurs som inkluderer reisevirksomhet for våre medlemmer.

Dette innebærer at vi avlyser fordypningskurset i Ungdomsledelse.

Vi vil komme tilbake med ny dato for kurset når vi har mer informasjon om situasjonen.