Staten må sikre ungdommer retten til en meningsfull fritid

Koronakrisen tærer på skrinne kommunekasser. Det gjør det krevende å være en ikke-lovpålagt tjeneste i kommunen. De som taper er barn og unge.  Behovet for en lovfesting av åpne møteplasser for ungdom har aldri vært så tydelig som nå.

Det vil si, etter en gjennomgang av revidert nasjonalbudsjett, er vi er redde for at det blir enda tydeligere til høsten når kommunene skal behandle egne budsjetter. Hver høst erfarer flere fritidsklubber og ungdomshus, som en ikke-lovpålagt tjeneste, at kuttene rammer dem. Denne høsten blir kampen om pengene enda hardere og vi er redd for at paragrafer blir det som velter lasset. KS, kommunenes interesseorganisasjon, har estimert at svikten i kommuneøkonomien vil lande et sted mellom 12,5 og 20 milliarder kroner. Regjeringen har så langt dekket inn omtrent 10 milliarder. Selv om noe også vil dekkes inn av en lavere lønnsvekst, er usikkerheten så stor at kommunene vil tenke seg nøye om før de tar sjansen på å videreføre varige driftskostnader som de ikke er «nødt» til å ha.

Nasjonal sikring av lokalt ungdomsarbeid

Dette er stikk i strid med regjeringens uttalelser om at de nå skal ha økt fokus på sårbare barn og unge. Forebyggende arbeid, er langsiktig arbeid. Selv om det foregår lokalt, må det sikres nasjonalt. Er det noe vi har sett de siste månedene, er det hvor kritisk det kan bli når barn og unge mister sine sosiale tilbud og kontakt med viktige voksenpersoner utenfor hjemmet. Vi trenger de gratis åpne møteplassene hvor barn og unge får gode opplevelser, inntrykk, mestringsfølelse og erfaringer. Steder hvor de har kontakt med ungdomsarbeidere som ser dem, veileder og heier dem frem.   

Norge er privilegerte som har et sterkt offentlig eierskap til ungdomsarbeidet. Flere europeiske land ser til denne modellen med stjerner i øynene. Da er det uklokt å bygge ned en struktur som allerede fungerer.  

Retten til en meningsfull fritid gjelder alle ungdommer

Ungdom og Fritid har lenge påpekt at det er for stor risiko knyttet til at kommunene alene skal ha ansvaret for hele ungdomsarbeidet, uten statens bidrag. Det kan ikke lenger være opp til kommunene selv å bestemme hvorvidt de ønsker eller kan ha åpne møteplasser for ungdom. Til det er rammene for trange. Retten til en meningsfull fritid gjelder alle ungdommer, uavhengig av kommunebudsjetter.  

13.05.2020