Tips for gjennomføring av medvirkningsverksted

Skal du arrangere et medvirkningsverksted?

Her har vi samlet nyttige tips, triks og materiale for promotering og gjennomføring av et vellykket verksted

 

 

Medvirkningsverksted ressurser

 • Egnet kurslokale
 • Gruppebord
 • Prosjektor m/lyd og pc/laptop til framvisning av PowerPoint
 • Trådløst internett
 • Vegg til oppheng av gruppeoppgaver (evt et bord)
 • Ark, post-its og penner/tusjer til gruppeoppgaver
 • Deltakere trenger mobil eller nettbrett til å besvare oppgaver underveis i kurset.

Vi anbefaler å invitere inn ansatte i kommunen som jobber med ungdomsmedvirkning eller er av betydning for barn og unges muligheter for å si sin mening i kommunen.

Eksempler på dette kan være; SLT koordinator, folkehelsekoordinator, lærere, rektor, ungdomsarbeidere, fritidsklubbansatte, utekontakter, politikere, kommunedirektør , Nav ansatte osv.

Husk at det er anbefalt at minst 50% av deltakere er ungdom.

Vi anbefaler også å ha en bredde av ungdom som deltakere, for å sørge for at alle får si sin mening, også de som vanligvis ikke blir hørt.

Hvordan er medvirkningsarbeidet med unge i deres kommune? Når dere ut til et mangfold av barn og unge? Hvordan er barn og unges egen opplevelse av kommunens medvirkningsrom?

På medvirkningsverkstedet vil ansatte og ungdom i kommunen sammen kartlegge kommunens nåværende medvirkningsarbeid, se hvilke muligheter som finnes og sammen sette ned gode tiltak med mål om å løfte barn og unges stemme lokalt.

I medvirkningsverkstedet vil du:

 • Få en innføring i medvirkningsmodeller, metoder  og prinsipper for videre medvirkningsarbeid
 • Gjøre en analyse av kommunens medvirkningsarbeid – og mulighetsrom
 • Lage en felles tiltaksplan for ungdomsmedvirkning i kommunen
 • Få utdelt et ressurshefte med gode tips og øvelser

Ungdom og Fritid har utviklet en modell for god ungdomsmedvirkning som bygger på praksiskunnskap fra ungdomsarbeidere og ungdom selv. Modellen tar utgangspunkt i samskapning for gode medvirkningsprosesser og bygger på kjerneprinsippene: Relasjon, relevans og ressurs. For ungdommene som er involvert betyr deltakelse i gode medvirkningsprosesser at de får økt innsikt og dermed kompetanse rundt deres muligheter til å påvirke, i tillegg til å kunne oppleve mer eierskap til egen kommune. Ungdom og Fritid jobber ut fra prinsippet om at ungdomsdemokrati bygges opp gjennom langsiktig arbeid med ungdomsmedvirkning. På den måten vil man kunne senke barrierer for deltakelse, og inkludere flere stemmer, også de som ofte ikke blir hørt.

 

Hei! Vi kommer fra Ungdom og Fritid for å holde et medvirkningsverksted for dere!

 

Hva er et medvirkningsverksted lurer du kanskje på?

Jo! Denne dagen skal dere ungdommer, sammen med de voksne i kommunen, se på hvordan dere skal bli bedre på å få deres stemmer hørt 😊

Hvor flinke er egentlig de voksne til å tilrettelegge for at dere skal få si deres mening i saker som betyr noe for dere?

 

Denne dagen skal vi sammen snakke om hva god ungdomsmedvirkning er, hvordan voksne kan tilrettelegge for at dere får være med på påvirke i saker som er viktige for dere og hva som skal til for å gjøre dette best mulig.

Skal vi snakke om dette temaet må jo selvfølgelig dere være med!

 

Vi skal ha spennende diskusjoner, gruppeoppgaver og lage en plan for hvordan dette skal bli bedre i fremtiden 😊

 

Vi sees!

 

 

 

13.03.2024