Uttalelser og forslag til nye saker

Bruk din stemme! 

Hva synes du organisasjonen skal brenne ekstra for i den neste toårs perioden? I sidemenyen kan du lese mer om hvordan du kan skrive en uttalelse.

Hva er en uttalelse?

I Ungdom og Fritid er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten blir lagt fram for et møte, som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen.

Uttalelser kan være ny politikk, et svar på et dagsaktuelt politisk tema, en presisering av gjeldende politikk eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk.

Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Man kan skrive et forslag til en uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt på fylkesårsmøte eller landsmøtet, for så å bruke dette vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte kan uttalelser brukes av lokallag eller andre organer i organisasjonen.

Hvordan får man en uttalelse vedtatt? 

Det første du må gjøre er å finne ut når forslagsfristen går ut. Alle forslag som skal voteres over, må leveres innen en gitt frist. Fristen for dette møtet er 12. mars!

På møtet tar du ordet for å argumentere for hvorfor din uttalelse bør vedtas. De andre på møtet kan foreslå endringer til ditt forslag. I debatten skal disse forslagene legges fram, og du kan ta replikk eller et eget innlegg for å argumentere for eller mot endringsforslagene. Dere voterer over uttalelsen på slutten av møtet.

Ny sak til Landsmøtet

Du kan også sende inn en ny sak som du syns bør tas opp på Landsmøtet. Denne saken vil følges opp og tas til avstemming under møtet.

Følg linkene og send inn din uttalelse, eller din sak til Landsmøte. Frist 12. mars. 

13.01.21