Vil du være med Ungdom og Fritid til Island den 4.april? 

Vi vil ha med oss åtte ungdomsarbeidere med ulik bakgrunn og fartstid til Island i forbindelse med et samarbeidsprosjekt med Gøteborg Universitet og våre søsterorganisasjoner Samfés og bOJA. Målet med prosjektet er å utvikle et kompetansebasert rammeverk for utdanning av ungdomsarbeidere – og for å gjøre det trenger vi nettopp ungdomsarbeidere! Vi skal samle deres innspill via fokusgruppeintervjuer, workshops og andre aktiviteter. Programmet er ikke satt, men utenom fokusgruppene og workshops, vil det vil bli lagt opp til å besøke islandske ungdomsklubber og masse faglig påfyll! Her vil dere også lære om hvordan utdanning av ungdomsarbeidere på Island foregår, gjennom erfaringsdeling og sammenligning på tvers av landegrenser.  

Om prosjektet: 

Exploring Youth Work Education er et samarbeidsprosjekt finansiert av Erasmus+. Sammen med Gøteborg Universitet, Samfés og bOJA skal vi utvikle et kompetansebasert rammeverk for utdanning av ungdomsarbeidere, som favner blant annet mangfoldet innen ungdomsarbeideres kompetanse. Prosjektet har bakgrunn i Europarådets anbefaling om ungdomsarbeid, hvor medlemsland oppfordres blant annet til å etablere et fleksibelt og kompetansebasert rammeverk for utdanning av ungdomsarbeidere.  

 

 

 

Høres dette ut som noe du vil være med på? Da ønsker vi å vite litt mer om deg: 

Vi velger ut åtte kandidater blant de innsendte skjemaene.