Datakultur

Har du lyst til å lære mer om datakultur, gaming, og hvorfor vi ønsker flere møteplasser for ungdom som driver med dette?

Dette kurset handler om den digitale ungdomskulturen og hvordan vi kan forstå den. Både når det gjelder hvordan gaming henger sammen sosial og psykisk trivsel, hvorfor det er en populær fritidsaktivitet og derfor hvordan det gir oss all grunn til å jobbe med møteplasser med tilbud for gaming og datakultur.

Innholdet i kurset er:

  • Bli kjent med ulike begreper som gjør at vi forstår forskjellene på aktiviteter som handler om gaming og datakultur.
  • Forstå hvorfor dette kan være et viktig satsningsområde for fritidsklubber og andre åpne arenaer
  • Lære om utfordringene som kan være til hinder for å skape tilbud og møteplasser for gaming og datakultur, og hvordan vi kan løse dem.

Kurset er i hovedsak tenkt for ungdomsarbeidere i Ungdom og Fritids medlemsklubber.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller for å bestille kurs!

 

 

 

 

 

 

 

Ida Dorthea Horpestad

Gamingkonsulent

Konsulent og veileder for gaming og datakultur. Fagansvarlig for datakultur.

horpestad@ungdomogfritid.no

+47 973 37 757

29.03.23