Veilederen «Ta plass, jenter!»

Gaming og datakultur er populære fritidsinteresser blant ungdom. Dessverre viser forskning at jenter og kvinner har sluttet å spille et spill på grunn av uønsket oppmerksomhet fra andre 👎

Vi har derfor utarbeidet denne veilederen for at flere skal kunne lage tilbud som oppleves trygge, tilgjengelige og relevante for ungdom som gamer, med særlig fokus på jenter og ikke-binære. I veilederen finner du konkrete eksempler på hvordan de forskjellige klubbene i prosjektet har jobbet med dette 💗

Vi håper veilederen kan inspirere klubber til å gjøre gamingtilbudet enda mer inkluderende!