Generell info fondet

Generell info: 

Søknad om omdisponering
Om det er behov for å omdisponere midlene kan man søke om omdisponering i den aktuelle søknaden gjennom søknadsportalen MinSide. Søknad om omdisponering vil bli behandlet fortløpende med 14 dagers behandlingstid, og det er de samme retningslinjer som gjelder som for ordinære søknader.  

Krav til rapportering
Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal. Rapportfristen blir automatisk generert til to måneder etter sluttdatoen fritidsklubben har oppgitt i søknaden. Søker skal bruke opp midlene innen ett år etter tilsagn. Er det behov for utvidet frist for innlevering av rapport, endrer klubben selv rapportfrist i søknaden. Rapporten skal signeres av klubbleder. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS.   

   

Rapporten skal inneholde 

  • En beskrivelse av hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.   
  • Ved prosjekt- eller samarbeidssøknad skal prosjektet også evalueres.  
  • Regnskap over hva støtten ble brukt til inklusive bilag (kvitteringer, fakturaer).  

Av bilag godkjenner vi kun faktura og kvitteringer som er scannet, PDF eller bilde. Vi godkjenner ikke utskrift fra bankkonto eller kvitteringer uten beskrivelse av det som man har betalt for, reiseregninger eller ordrebekreftelser. Om rapporten er mangelfull vil den bli sendt tilbake for revidering av klubbleder.  

 

Ungdom og Fritids aktivitetsbank
Vi ønsker at alle laster opp bidrag til aktivitetsbanken vår.