ANSATTRESSURSER

Det er stor variasjon i kompetansen klubbansatte har, og på deres stillingsstørrelse. Det finnes ingen gradsutdanning i ungdomsarbeid, og flertallet av klubbansatte har deltidsstillinger på mellom 10 og 60 prosent.

6. Ungdom og fritid anbefaler at bemanningen styrkes på fritidsklubber der det er behov for dette. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

  • KS, Fagforbundet og Ungdom og Fritid samarbeider om å utvikle en bemanningsnorm for fritidsklubbfeltet.
  • Kommuner organiserer sitt fritidsklubbtilbud på en måte som gir klubbansatte hele stillinger dersom de ønsker dette.

 

7. Ungdom og Fritid anbefaler at ansattkompetansen på fritidsklubb styrkes. Det bør gjøres ved å iverksette følgende tiltak:

  • Det etableres en høyere gradsutdanning for ungdomsarbeidere ved universiteter og høyskoler i hver landsdel.
  • Ungdom og Fritid etablerer et relevant og tilgjengelig kompetansetilbud for klubbansatte som de kan benytte seg av i arbeidstiden.
  • Kunnskapsdepartementet stiller krav til at fagskoleutdanningen i barne- og ungdomsarbeid revideres slik at den er mer rettet mot ungdom som målgruppe.
  • Klubbledere arbeider for politisk forankring av fritidsklubbens kompetanseplan.