Avbestilling

Ungdom og Fritid tjener ikke penger på konferansen. Men som du sikkert skjønner påløper en del utgifter per påmeldte deltaker, som vi vil måtte dekke selv om våre deltakere avbestiller.

Ved eventuell avbestilling må vi derfor fakturere

  • 100 % av hotellutgiften.
  • 50 % av konferanseutgiften (ved avbestilling FØR 14 dager før konferansen)
  • 100 % av konferanseutgiften (ved avbestilling ETTER 14 dager før konferansen)