Avslag og klage

Om søknaden avslås skyldes det enten at søknaden ikke oppfyller våre krav for å søke, eller at det ikke er mer penger igjen å dele ut. Man vil da motta begrunnelse pr. e-post. Som regel ringer vi slik at søknaden kan forbedres og behandlet på nytt og sender den til revidering, så det er svært sjeldent vi gir avslag.

Det kan klages på vedtak gjort av Ungdom og Fritid dersom søker mener at det har skjedd en feil i saksbehandlingen eller at vedtaket er urimelig. Eventuell klage på saksbehandling sendes skriftlig til Ungdom og Fritid senest 3 uker etter at dere har fått svar på søknaden. Klager på vedtak behandles av styret på førstkommende styremøte. Spørsmål knyttet til behandlingen rettes til ansatte i Ungdom og Fritid.