Behandling av søknaden

Ungdom og Fritid har som målsetting at vår støtteordning «Ungdom og Fritids Fond» skal nå flest mulig medlemsklubber og forbeholder seg retten til å gjøre prioriteringer i saksbehandlingen for å muliggjøre dette.

Ungdom og Fritid behandler søknadene fortløpende. Vår målsetning er at alle søknader skal godkjennes, og vi vil være behjelpelig med veiledning i søknadsprosessen. Er en søknad mangelfull, tar vi kontakt og etterspør dokumentasjon eller er behjelpelig med å veilede slik at søknaden blir så god som mulig. Vi kan sende søknader i retur til dere med tips og råd, slik at dere kan revidere søknaden.

Så lang tid tar det:

  • Prosjektsøknader

Saksbehandler lager innstilling til fordelingsutvalget som består av ungdommene i sentralstyret. Disse som fatter endelig vedtak på førstkommende fordelingsutvalgsmøte. Fordelingsutvalget avholder møter 6-7 ganger pr. år. Saksbehandlingstiden vil derfor variere gjennom året, det lønner seg derfor å søke i god tid før selve prosjektet starter opp for å sikre at dere får svar i tide.

  • Søknader om «Aktivitet og utstyr» og «Workshops»

Disse behandles fortløpende av saksbehandler og skal normalt ha 14 dagers behandlingstid. Saksbehandler kan til enhver tid velge å sende søknader i disse kategoriene til fordelingsutvalget, f.eks. søknader vi ønsker å diskutere nærmere. Da vil saksbehandlingen ta lengre tid.