Behandlingsfrister

For å få søknaden behandlet må den sendes inn i god nok tid før utvalgsmøtene:

  • Frist for behandling av søknader om «prosjekt» og «samarbeid» er 28. aug, 06. nov, 01. januar og 26. februar.
  • Frist for behandling av «datakultur prosjekt» er 01. okt

Øvrige søknader behandles fortløpende, ca innen 2 uker. Det vil si søknader om «utstyr», «aktivitet» og «workshop».  

Nb! Søknader om jubileum som trenger svar før disse fristene vil bli prioritert og kan bli særskilt behandlet.