Styre- og demokratiopplæring

Beskrivelse av kurset

Styre- og demokratiopplæring har som hovedmål å inspirere, informere og oppmuntre barn og unge i alderen 13 til 26 år til å engasjere seg i demokratiske prosesser på fritidsklubber. Dette interaktive kurset gir deltakerne en dyp forståelse av betydningen av ungdoms deltakelse i klubbstyrer og gir innsikt i hvordan det er å være ungdomsrepresentant i en fritidsklubb.
Gjennom engasjerende aktiviteter og diskusjoner vil deltakerne utforske hvordan de kan påvirke beslutningsprosesser, bidra til positive endringer i klubben sin og representere sine jevnaldrende effektivt. Workshopen vil også dele praktiske erfaringer fra unge som allerede er aktive i klubbstyrer, og gi råd om hvordan man kan få mest mulig ut av denne opplevelsen.

Formål med kurset

 • Fremme ungdomsengasjement og deltakelse i klubbstyrer
 • Gi innsikt i hva det innebærer å være en ungdomsrepresentant
 • Inspirere til aktiv deltakelse i demokratiske prosesser på fritidsklubber
 • Bygge ferdigheter for effektiv kommunikasjon og beslutningstaking
 • Skape bevissthet om betydningen av ungdomsinnspill i klubbstyrer

Målgruppe

Denne workshopen er designet for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som allerede er aktive eller er interessert i å engasjere seg i fritidsklubber, elevråd, ungdomsråd eller lignende. Målgruppen inkluderer unge med forskjellige erfaringer og bakgrunner, fra de som er nye til demokratiske prosesser til de som allerede er engasjerte og ønsker å styrke sine ledelsesferdigheter.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke-formelle Læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for refleksjon og kunnskapsdeling
 • Interaktive øvelser for å utvikle kommunikasjonsevner
 • Aktiviteter som oppmuntrer til kreativitet og samarbeid
 • Bruk av multimedia og visuelle hjelpemidler for engasjement

Effekt og læringsutbytte

Etter kurset vil deltakerne føle seg mer selvsikre, kunnskapsrike og klare til å ta aktiv rolle i klubbens demokratiske prosesser. De vil ha verktøyene og nettverket de trenger for å gjøre en forskjell i sine klubbmiljøer og deres større samfunn.
Læringsutbytte inkluderer:
 • Skape bevissthet om betydningen av ungdomsinnspill i klubbstyrer
 • Forstå kraften i deres stemme og viktigheten av å være involvert
 • Hvordan en effektivt kan organisere og lede møter
 • Inspirere til aktiv deltakelse i demokratiske prosesser på fritidsklubber

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!