Eksempel på møteplan for valgkomiteen

Valgkomiteen bestemmer selv sin egen møteplan. Her er et eksempel på hvordan komiteen kan organisere møtene sine:

  • April – digitalt møte – Formål: fordele roller, bli kjent
  • Nov/des – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer hvem fra styret som ønsker å stille til gjenvalg, komiteen blir enige om fremdrift for å finne ny kandidater
  • Des/jan – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer innkomne nominasjoner fra felles kampanje og komiteen blir enige om sin innstilling
  • Jan/feb – Fylkesårsmøte digitalt/fysisk – Formål: valgkomiteen stiller med en representant for å presentere sin innstilling.