Eksempel på møteplan

Fylkesstyret velger antall møter og innhold selv.

Det anbefales sterkt å ha lage en møteplan, med fastsatte datoer allerede på første møtet, sånn at innkallinger går enklere og alle vet når neste møte er uten å avtale dette på nytt hver dag. Bruk mal årshjul fra nedlastingsmenyen ved siden av/under for å se når dere bør behandle hvilke saker. For eksempel innspill til neste strategiske plan.

Vår – fysisk møte

Vår – digitalt møte

Vår digitalt møte

Høst – fysisk møte

Høst digitalt møte

Høst digitalt møte

Fylkesårsmøte (lovpålagt