Forslag til tekst rettet mot kommunalt ansatte

Hvordan er medvirkningsarbeidet med unge i deres kommune? Når dere ut til et mangfold av barn og unge? Hvordan er barn og unges egen opplevelse av kommunens medvirkningsrom?

På medvirkningsverkstedet vil ansatte og ungdom i kommunen sammen kartlegge kommunens nåværende medvirkningsarbeid, se hvilke muligheter som finnes og sammen sette ned gode tiltak med mål om å løfte barn og unges stemme lokalt.

I medvirkningsverkstedet vil du:

  • Få en innføring i medvirkningsmodeller, metoder  og prinsipper for videre medvirkningsarbeid
  • Gjøre en analyse av kommunens medvirkningsarbeid – og mulighetsrom
  • Lage en felles tiltaksplan for ungdomsmedvirkning i kommunen
  • Få utdelt et ressurshefte med gode tips og øvelser

Ungdom og Fritid har utviklet en modell for god ungdomsmedvirkning som bygger på praksiskunnskap fra ungdomsarbeidere og ungdom selv. Modellen tar utgangspunkt i samskapning for gode medvirkningsprosesser og bygger på kjerneprinsippene: Relasjon, relevans og ressurs. For ungdommene som er involvert betyr deltakelse i gode medvirkningsprosesser at de får økt innsikt og dermed kompetanse rundt deres muligheter til å påvirke, i tillegg til å kunne oppleve mer eierskap til egen kommune. Ungdom og Fritid jobber ut fra prinsippet om at ungdomsdemokrati bygges opp gjennom langsiktig arbeid med ungdomsmedvirkning. På den måten vil man kunne senke barrierer for deltakelse, og inkludere flere stemmer, også de som ofte ikke blir hørt.