Forslag til tekst rettet mot ungdom

Hei! Vi kommer fra Ungdom og Fritid for å holde et medvirkningsverksted for dere!

 

Hva er et medvirkningsverksted lurer du kanskje på?

Jo! Denne dagen skal dere ungdommer, sammen med de voksne i kommunen, se på hvordan dere skal bli bedre på å få deres stemmer hørt 😊

Hvor flinke er egentlig de voksne til å tilrettelegge for at dere skal få si deres mening i saker som betyr noe for dere?

 

Denne dagen skal vi sammen snakke om hva god ungdomsmedvirkning er, hvordan voksne kan tilrettelegge for at dere får være med på påvirke i saker som er viktige for dere og hva som skal til for å gjøre dette best mulig.

Skal vi snakke om dette temaet må jo selvfølgelig dere være med!

 

Vi skal ha spennende diskusjoner, gruppeoppgaver og lage en plan for hvordan dette skal bli bedre i fremtiden 😊

 

Vi sees!