Hva er kontrollkomiteen?

Kontrollkomiteen passer på at organisasjonen følger vedtekter, budsjett, strategisk plan og har som oppdrag å avlegge en rapport til Landsmøtet om organisasjonens drift i perioden.

I praksis betyr det for eksempel at de deltar på sentralstyrets møter og passer på at alt går som det skal, stiller spørsmål hvis de lurer på noe og sier fra hvis sentralstyret ikke følger det Landsmøtet har bestemt.