Hva gjør sentralstyret?

Sentralstyret er Ungdom og Fritids høyeste organ mellom Landsmøtene. De velges av Landsmøtet, og har myndighet til å bestemme innenfor de rammene Landsmøtet har bestemt for perioden.

Det betyr at sentralstyret må følge de lovene, strategisk plan og politisk program som Landsmøtet har bestemt, og sentralstyret har i oppdrag å gjennomføre alle planene for perioden.

I praksis betyr dette at de er med på å bestemme retning på hvordan sekretariatet jobber, f eks hvilke prosjekter vi skal ha, hva vi skal søke penger til, hva vi skal mene i konkrete saker osv.

Sentralstyret følger også opp den daglige driften i sekretariatet.