Hva gjør valgkomiteen i fylkene?

En valgkomité har som hovedoppgave å finne personer som passer inn i ulike tillitsverv i organsisasjonen. I Ungdom og Fritid betyr det å foreslå sammensettingen av ett nytt styre, og en ny valgkomité.

Et slikt forslag gjøres ved at valgkomiteen «innstiller» på sitt valg. Det er en liste over kandidater valgkomiteene mener kan gjøre en god jobb og en begrunnelse for hvorfor de mener det.