Hva hvis vi kun vil ha lokalt klubbdemokrati?

Dette går også fint. Men vi håper selvsagt dere vil være med å bidra på fylkesårsmøtet også. Som sagt er det lettere for fylkeslaget å få gjennomslag hvis vi kan vise til stor aktivitet blant våre medlemmer. Deltakelse på fylkesårsmøtet er én måte å måle dette på som vil gi fylkesstyret gode argumenter til hvorfor kommunen bør lytte til oss. Jo flere vi står sammen, jo sterkere blir vår stemme!