Hva vil skje på møtet?

Dere inviterer deres medlemmer (eventuelt bare klubbstyret) til demokratidag i uke 8 på et tidspunkt som passer dere.

Innholdet kan være

Demokrati-intro
  • Demokratiopplæringa er valgfri, men er ment som et tilbud til dere som dere kan benytte.
  • en kort video fra oss som forklarer hvorfor vi skal delta i demokratiet og hvordan vi kan bruke det på klubben
  • dere kan legge opp til egen utvidet demokratiopplæring
Lokalt klubbdemokrati (allmøte eller klubbstyremøte)
  • Også valgfritt. Men vi oppfordrer dere til å legge opp til avstemminger innenfor de rammene som passer lokalt for det neste semesteret.
  • Forslag til saker destinasjon ferieklubb, åpningstider neste semester, tema sommerfest, aktiviteter fritidsklubbens dag, valg av nytt klubbråd?
Regionalt klubbdemokrati (fylkesårsmøte)
  • Klubbstyret eller to valgte delegater blir med å gi innspill og stemme ved Ungdom og Fritids fylkesårsmøte.
  • Avstemmingen skjer via skjema under
  • Hver klubb har to stemmer – 1 ungdom og 1 voksen, eventuelt 2 ungdom
  • 2 klubber trekkes ut til å vinne kr 2 500 til å bruke på sin klubb. Krever påmelding og avgitte stemmer.