Hvem bør delta?

Vi anbefaler å invitere inn ansatte i kommunen som jobber med ungdomsmedvirkning eller er av betydning for barn og unges muligheter for å si sin mening i kommunen.

Eksempler på dette kan være; SLT koordinator, folkehelsekoordinator, lærere, rektor, ungdomsarbeidere, fritidsklubbansatte, utekontakter, politikere, kommunedirektør , Nav ansatte osv.

Husk at det er anbefalt at minst 50% av deltakere er ungdom.

Vi anbefaler også å ha en bredde av ungdom som deltakere, for å sørge for at alle får si sin mening, også de som vanligvis ikke blir hørt.