Hvem kan delta på Landsmøte?

De som møtes på Landsmøte er:
  • Sentralstyret
  • Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd
  • Den sentrale valgkomiteen
  • Den sentrale kontrollkomiteen
  • Ansatte og Fritid (sekretariatet)
  • Observatører og gjester
For å bli valgt som delegat må du velges av fylkesstyret ditt. Delegatene velges på fylkesårsmøtene i januar/februar i hvert enkelt fylke.

Fylkesdelegater: Fylkesleddene har en direkte påvirkningskraft på Ungdom og Fritid, så de har rett til å sende inntil fire delegater. Det er et krav om at minst to skal være ungdomsdelegater, og én skal være voksendelegat.

Dere kan altså melde på:
  • Ungdom
  • Ungdom
  • Voksen
  • Ungdom/voksen
Fylkesdelegatene og sentralstyret har fulle rettigheter, som betyr at de både kan komme med forslag og stemme over sakene.

Observatører: Alle våre medlemmer kan delta som observatører. Fylkesleddene kan delta med flere enn fire delegater, men da som observatører uten fulle rettigheter. Alle våre øvrige medlemmer har selvsagt også mulighet til å delta, men da som observatører.