Hvor mange møter er det i året?

Sentralstyret har 6-8 styremøter i året. Vi møtes som regel fysisk, men noen styremøter kan være digitale. Noen møter er i Oslo-området, mens andre er rundt omkring i hele landet. I 2022 var vi f eks i Sarpsborg, Lillestrøm, Bodø og Ålesund, men også på studietur i Wien! Styremøtene varer vanligvis fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Det nye sentralstyret vil inviteres på en egen opplæringshelg 9.-11. juni 2023 for å bli bedre kjent med hverandre, lære om organisasjon og få oversikt over hva man kan engasjere seg i.
Valg- og kontrollkomiteene er med på noen styremøter og har også egne møter gjennom året. Dette bestemmer de stort sett selv; hvor ofte og når de skal møtes.