Hvor møtes fylkesstyret?

Dette varierer. I disse tider kan man ha en del fylkesstyremøter digitalt, man kan til og med arrangere store fylkesårsmøter digitalt. Men mange er enige i at det er mer spennende og lettere å bygge gode relasjoner når man møtes fysisk.

Typisk kan et fylkesstyre ha 3-4 digitale møter i løpet av et år og 1-2 fysiske samlinger der man både har møte og gjør noe hyggelig sammen. Ved lang reisevei i fylket kan dette også være med overnatting.

Det er viktig at fylkesstyret velger møtesteder det er praktisk mulig å komme til.