Hvor mye arbeid er det?

Det er veldig forskjellig. Fylkesstyrene velger antall møter selv. De velger også arbeidsfordelingen  innad i styret.

Dette er fast for alle fylker:

– Fylkesårsmøte januar/februar (hele styret er med)

– Landsstyremøte – høst og vår (2 fra styret)

– Landsmøte (annen hvert år)

 

Dette er litt forskjellig i fylkene: 

– Fylkesstyremøter – ca 4-6 møter i året (hele styret er med)

– Opplæring/kurs – 1-2 kvelder i løpet av året (hele styret er med)

– Invitasjoner til prosjekter og samarbeid – Frivillig

 

Dette vil si at fylkesstyret kan gjære en god jobb ved å ha f.eks. 5 fylkesstyremøter, et fylkesårsmøte og en felles opplæringskveld i løpet av et år. Noen fylkesstyrer har mer aktivitet enn dette.