Hvordan deltar vi på fylkesårsmøtet?

Det dere må gjennomføre for å ha deltatt på fylkesårsmøtet er diskusjon i gruppa hvor målet er å komme til enighet i sakene som er lagt ut av fylkesstyret. Se sakspapirer her

Noe av det er ting dere må gå gjennom og godkjenne (beretning og budsjett).

Andre ting kan man komme med endringsforslag til (handlingsplan, valg, eventuelt). Fristen for å komme med endringsforslag har gått ut.

Ønsker man å fremme forslag til valg eller innhold til handlingsplan må det gjøres før møtet siden vi ikke skal møtes fysisk. Fristen har gått ut her.

Man kan fortsatt påvirke prioritering av handlingsplanen. Man kan også melde seg til tillitsverv :)